0%
0

Deneme Testi

1 / 12

Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların % kaçı veya daha fazlası oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılır?

2 / 12

3 Kişi 640.000 TL sermaye ile ortak iş yapıyorlar. 1. Kişinin hissesi 2. Kişinin hissesinin yarısı, 2. Kişinin hissesi ise 3. Kişinin hissesinin 10 katıdır. Buna göre 2. Kişinin hissesi kaç TL’ dir?

3 / 12

Maliyet bedeli 10.000 TL olan ve faydalı ömrü 5 yıl olan bir duran varlık normal amortisman yöntemine tabii tutulursa 3. yıl ayrılacak amortisman payı kaç TL’ dir?

4 / 12

Dış ticaret ödeme yöntemlerinde ihracatçı için en risksiz, ithalatçı için ise en riskli olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 12

Aşağıdakilerden hangisi “Vade Bakımından Finansal Piyasalardan” birisidir?

6 / 12

Başkaları tarafından öğrenildiği takdirde, ilgilinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki veriye ne ad verilir?

7 / 12

Talep elastikiyeti düşük tarımsal malların arzındaki değişmelerin, bu malların fiyatlarının ters yönde etkilenmesi durumuna ne ad verilir?

8 / 12

İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın, ithalatçı ülkenin konsolosluğu tarafından onaylanması sonucunda aşağıdaki faturalardan hangisi elde edilmiş olur?

9 / 12

Limited Şirket kurulabilmesi için en az veya en çok kaç gerçek veya tüzel kişi gereklidir?

10 / 12

Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?

11 / 12

Güneyden esen ve güneyden esip sıcak havanın etkisiyle ısındığından sıcak rüzgarlar grubunda yer alan rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 12

“Bir işlemin hesabın borç tarafına yazılmasına” muhasebede ne ad verilir?

Skorunuz

0%