Deneme Testi

0%
1261

Soru Sayısı: 14 / Süre: 4 Dakika

Süre doldu...


Deneme Testi

1 / 14

"Bir işlemin hesabın borç tarafına yazılmasına" muhasebede ne ad verilir?

2 / 14

Limited Şirket kurulabilmesi için en az veya en çok kaç gerçek veya tüzel kişi gereklidir?

3 / 14

Başkaları tarafından öğrenildiği takdirde, ilgilinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki veriye ne ad verilir?

4 / 14

Aşağıdakilerden hangisi "Vade Bakımından Finansal Piyasalardan" birisidir?

5 / 14

Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların %kaçı veya daha fazlası oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılır?

6 / 14

3 Kişi 640.000 TL sermaye ile ortak iş yapıyorlar. 1. Kişinin hissesi 2. Kişinin hissesinin yarısı, 2. Kişinin hissesi ise 3. Kişinin hissesinin 10 katıdır. Buna göre 2. Kişinin hissesi kaç TL’ dir?

7 / 14

Dış ticaret ödeme yöntemlerinde ihracatçı için en risksiz, ithalatçı için ise en riskli olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 14

Talep elastikiyeti düşük tarımsal malların arzındaki değişmelerin, bu malların fiyatlarının ters yönde etkilenmesi durumuna ne ad verilir?

9 / 14

Maliyet bedeli 10.000 TL olan ve faydalı ömrü 5 yıl olan bir duran varlık normal amortisman yöntemine tabii tutulursa 3. yıl ayrılacak amortisman payı kaç TL' dir?

10 / 14

Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?

11 / 14

"Komple yeni yatırım olmasa bile tüm segmentlerde yer alan firmaların belli bir tutarı aşan tüm yatırım kredisi talepleri için yapılan değerlendirme " aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?

12 / 14

Temmuz 2021' de Amazonun kurucusu olan Jeff Bezos ile uzaya çıkarak "uzaya çıkan en genç kişi" olan Hollandalı uzay turisti aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 14

İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın, ithalatçı ülkenin konsolosluğu tarafından onaylanması sonucunda aşağıdaki faturalardan hangisi elde edilmiş olur?

14 / 14

Güneyden esen ve güneyden esip sıcak havanın etkisiyle ısındığından sıcak rüzgarlar grubunda yer alan rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

0%