Deneme Testi

0%
21

Deneme Testi

1 / 13

Limited Şirket kurulabilmesi için en az veya en çok kaç gerçek veya tüzel kişi gereklidir?

2 / 13

Talep elastikiyeti düşük tarımsal malların arzındaki değişmelerin, bu malların fiyatlarının ters yönde etkilenmesi durumuna ne ad verilir?

3 / 13

Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların % kaçı veya daha fazlası oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılır?

4 / 13

Maliyet bedeli 10.000 TL olan ve faydalı ömrü 5 yıl olan bir duran varlık normal amortisman yöntemine tabii tutulursa 3. yıl ayrılacak amortisman payı kaç TL' dir?

5 / 13

3 Kişi 640.000 TL sermaye ile ortak iş yapıyorlar. 1. Kişinin hissesi 2. Kişinin hissesinin yarısı, 2. Kişinin hissesi ise 3. Kişinin hissesinin 10 katıdır. Buna göre 2. Kişinin hissesi kaç TL’ dir?

6 / 13

"Bir işlemin hesabın borç tarafına yazılmasına" muhasebede ne ad verilir?

7 / 13

İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın, ithalatçı ülkenin konsolosluğu tarafından onaylanması sonucunda aşağıdaki faturalardan hangisi elde edilmiş olur?

8 / 13

Aşağıdakilerden hangisi "Vade Bakımından Finansal Piyasalardan" birisidir?

9 / 13

Başkaları tarafından öğrenildiği takdirde, ilgilinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki veriye ne ad verilir?

10 / 13

Güneyden esen ve güneyden esip sıcak havanın etkisiyle ısındığından sıcak rüzgarlar grubunda yer alan rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 13

Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?

12 / 13

Dış ticaret ödeme yöntemlerinde ihracatçı için en risksiz, ithalatçı için ise en riskli olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 13

Temmuz 2021' de Amazonun kurucusu olan Jeff Bezos ile uzaya çıkarak "uzaya çıkan en genç kişi" olan Hollandalı uzay turisti aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

0%